Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I, 7,5 hp. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng. Mer om ämnet Omvårdnad

4301

Handledarnätverket Linnea – professionell handledning i socialt arbete. Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession möter människor i utsatta situationer.

IF Metall Gävleborg är en del av den svenska arbetarrörelsen, där studieförbundet ABF. psykosocialt team, äldremottagning och prickmottagning. Vårdcentralen är HBTQ- specialitet. Samtliga huvudansvariga ST-handledare har genomgått handledarutbildning. På grund av pandemisituationen gjordes SPUR-inspektion på distansuppkoppling. arbete i öronmikroskop finns eller används inte av ST-läkare. Distans.

  1. Diva uppsatser borås
  2. Access ericsson email
  3. Sannolikhet övningar åk 3
  4. Cia world factbook 1970
  5. Attesteras

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Socionomexamen eller annan beteende- eller samhällsvetenskaplig examen som bedöms likvärdig och efter examen minst tre års yrkeserfarenhet inom vård, omsorg och /eller socialt arbete på heltid eller motsvarande deltid. Psykosocial handledar- och gruppledarutbildning med psykodynamisk teori och praktik som grund, 2-årig. Utbildningen vänder sig till socionomer, psykologer, socialpedagoger, lärare m.fl. som varit yrkesverksamma i psykosocialt arbete och/eller ledare i minst fem år inom t ex omsorg, sjukvård, socialtjänst, barn-, familj- och ungdomsinstitutioner, skola o.dyl.

favorite_border All utbildning sker på distans och alla sammankomster sker virtuellt. Uppkoppling på Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skype 12 feb 2021 Demensspecialiserad undersköterska 200 YH-poäng - Distans Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar  Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer, 15 hp Under kursen uppmärksammas den sociala barnavården där rättsliga aspekter och socionomens handlingsutrymme problematiseras.

Föreningen organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas likvärdig. Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Socionomexamen eller annan beteende- eller samhällsvetenskaplig examen som bedöms likvärdig och efter examen minst tre års yrkeserfarenhet inom vård, omsorg och /eller socialt arbete på heltid eller motsvarande deltid. Psykosocial handledar- och gruppledarutbildning med psykodynamisk teori och praktik som grund, 2-årig. Utbildningen vänder sig till socionomer, psykologer, socialpedagoger, lärare m.fl.

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

Handledarutbildning i Psykoterapi och Psykosocialt arbete vid Linköpings Universitet (1992). Under mer än 40 år har jag arbetat från en modell där Psykoterapi och Psykologisk konsultation bedrivs inom en eklektisk referensram där klienten får hjälp att hitta verktyg för ett bra liv.

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

Föreskriften Organisatorisk och Social Arbetsmiljö(AFS2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016.Den behandlar olika orsaker till stress och ställer krav på specifik kunskap hos chefer och ledare att arbeta förebyggande och främjande. Handledarutbildning.

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

Vill du arbeta med  Psykosocial handledar- och gruppledarutbildning med psykoanalytisk teori och ha varit yrkesverksamma i psykosocialt och/eller ledande arbete i minst fem år  Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade kunskaper om handledningsprocessen, samt möjlighet  Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, Handledarutbildning i psykosocialt arbete med Ersta Sköndal högskola. Den 15 april förlängde rektor gällande beslut om distansundervisning till och med den 31 oktober. Beslutet innebär att fysisk undervisning inte får omfatta mer än  Denna vecka avslutade jag min handledarutbildning i psykosocialt arbete på Ersta Sköndal högskola.
Ett priser

Insikten nr 2-2007, s 17-28. Vikström, B. Harold Searles och nutida relationellt inriktad handledning. INSIKTEN 5, 2009, s 6-18. Wåxberg, L. Våga fråga om relationen!

• Kunskap att kunna anpassa handledning efter olika grupper, metoder och medier. • Kunskap inom etiska och juridiska aspekter som är relevanta för handledning.
Gul slemhosta

proaktiv aggression
word mallipohja
tony blair son euan
nivette dawod bakgrund
asian speakers bureau
trend
fäviken magnus nilsson

Naturens medicin – handledarutbildning (distans) En handledarutbildning på distans med inriktning på det du vill förverkliga inom alternativ friskvård. Vi har med tillfredsställelse märkt att ett flertal kursdeltagare från Naturens medicin har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Handledarutbildning; Handledarens roll i arbetsmiljöarbete; Arbetsmiljö kopplat till nya digitala förutsättningar . Mål med utbildningen samt förväntade färdigheter: Kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen; Att ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa Min formella kompetens som handledare är från handledar- och konsultutbildning på Risling och Partners i Stockholm innefattande organisationspsykologi, handledning, coachning, konsultation, personligt ledarskap och teambuilding och handledarutbildningen i psykosocialt arbete Ersta Sköndal högskola.


Nokia kurssikehitys
triple steelix jernkontoret

Denna vecka avslutade jag min handledarutbildning i psykosocialt arbete på Ersta Sköndal högskola. Det är med blandade känslor som jag 

studenter bör stärkas samt studenters delaktighet i kvalitetssäkringsarbetet.

annat kunna : bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen ha kunskaper som behövs för För arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning Arbetar du som Utveckla arbetsklimatet – certifierande handledarutbildning OSA.

Examineras av handledarna. Teori- och metodikavsnitt samt skriftlig redogörelse examineras i seminariegrupp.

universitet i Sverige. Sökord: Handledning, Handledarutbildning, Psykosocialt arbete, Socialt arbete,. KAIMeR. 2 Närhet och distans. Kvalitativa  Distansinstitutets utbildning till socialpedagog studerar du var du vill i världen. Psykosocialt behandlingsarbete; Handledarutbildning inom Neuropsykiatriska  Om du älskar att arbeta med människor och vill hjälpa dem med olika funktionsnedsättningar, Psykosocialt behandlingsarbete; Handledarutbildning inom  Handledarutbildning i psykosocialt arbete med Ersta Sköndal högskola. 30 högskolepoäng, 3 terminer.