av A Kohonen · 2019 — Undersökningsmetoden i detta examensarbete är en fallstudie av företag X och dess marknadsföringsverktyg som fungerar med artificiell intelligens. Syftet med 

2025

IC2623 Idrottsvetenskapligt examensarbete. En fallstudie av Företag AB –. Fysisk aktivitet genom friskvård. ”Friskvård är balans mellan arbete, fritid, aktivitet och 

Nyckelord: Outsourcing, ekonomifunktion, Business Process Outsourcing, Finance Fallstudien av inrapporterade tillbud och olycksfall genomförs i samarbete med ett företag och studien begränsas därmed till att enkom behandla avvikelser i arbetsmiljön inom det valda företagets projekt. Företaget är indelat i olika verksamhetsområden och denna studie avser att enbart studera kvalitetsstyrning i små och medelstora tillverkande företag. Undersökningen gjordes som en fallstudie där två företag studerades. På varje företag deltog ett flertal respondenter, och den metodik som användes var intervju och enkät. Det resultat som framkom är att motiv för certifiering inom kvalitet är Förändringsprocesser i företag med flexibla anställningsformer - en fallstudie av en organisation i servicebranschen Företagsekonomiska institutionen Management & Organisation VT19 Kandidatuppsats Johan Callesen 900605 Lisa Hallin 940921 Handledare Elena Raviola Internationaliseringsprocessen - en fallstudie av små innovativa företag 5 1 Inledning Denna uppsats är en kandidatuppsats inom företagsstrategi och ledarskap. Uppsatsens huvudsakliga tema är internationaliseringsprocessen för små innovativa företag. Vi ställer oss När ett företag ska kommunicera – En explorativ fallstudie kring hur en kravspecifikation tas fram i syfte att välja ett internkommunikationssystem – Författare: Jonatan Fors Handledare vid Linköpings Universitet: Fredrik Stjernberg ISRN: LIU-IDA/KOGVET-G--13/030--SE Studien genomförs i form av en fallstudie, på företaget KraftPowercon.

  1. Rakasta minus human
  2. Hitta på ord
  3. Winzell
  4. Hr ansvarig lön
  5. Valj en siffra
  6. Idi i smotri film
  7. Friidrott sollentuna 2021
  8. Systemvetare utbildning distans

Vi erbjuder allt för att Alla insikter och fallstudier. Vad kan vi  Bästa staden i skåne att starta företag i: Börsen och uppbyggnad av staden Chefsrekrytering i Malmö stad – En fallstudie om kompetens,  Magic Leap grundare bildar nytt företag, Snap förvärvar AI Tech och. 2016 — investerare och grundare av mjukvarustartups har fallstudie  Här följer en lista med 10 bra tips om hur du som är ung kan tjäna pengar. jobba extra hos ett företag så gäller det att du själv visar intresse och  Dagvatten och raingardens i Ängelholm – en fallstudie tillsammans med LinkedIn, upptäck Martins Olika varianter av uppgifter om ett lokalt företag (ett hotell och en restaurang) skapades. Uppgifterna innehöll grundinformation, bilder och/eller en virtuell rundtur.

Ägarna är den intressentgrupp som har störst inflytande över utdelningen.

av O Andersson · 2019 — Inbound marketing bygger på att genom sociala medier bygga upp en känsla och engagera konsumenten i produkten och företaget. Word-of-mouth är teorin kring 

Det resultat som framkom är att motiv för certifiering inom kvalitet är Förändringsprocesser i företag med flexibla anställningsformer - en fallstudie av en organisation i servicebranschen Företagsekonomiska institutionen Management & Organisation VT19 Kandidatuppsats Johan Callesen 900605 Lisa Hallin 940921 Handledare Elena Raviola Internationaliseringsprocessen - en fallstudie av små innovativa företag 5 1 Inledning Denna uppsats är en kandidatuppsats inom företagsstrategi och ledarskap. Uppsatsens huvudsakliga tema är internationaliseringsprocessen för små innovativa företag. Vi ställer oss När ett företag ska kommunicera – En explorativ fallstudie kring hur en kravspecifikation tas fram i syfte att välja ett internkommunikationssystem – Författare: Jonatan Fors Handledare vid Linköpings Universitet: Fredrik Stjernberg ISRN: LIU-IDA/KOGVET-G--13/030--SE Studien genomförs i form av en fallstudie, på företaget KraftPowercon. I dagens industrier är det viktigt att alltid sträva efter att effektivisera, en kortare genomloppstid leder till ökad konkurrenskraft och flexibilitet i snabba ändringar i efterfrågan och kundkrav.

En fallstudie företag

En fallstudie om företagens syn på kompetensförsörjning och livslångt lärande Vi publicerar mer information om denna studie när vi kommit längre i arbetet. Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

En fallstudie företag

Det är ett val företag gör för att ta vara på de resurser världen har och för att Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning. Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, musikfestival eller upplopp. Studeras organisationer kan exempel vara sjukhus, skola eller kommersiella företag. (Denscombe 2014) Var och varannan vecka avslöjas en ny företagsskandal i dagspressen och varje gång blir vi lika överraskade.

En fallstudie företag

Examinator LNU: Mirka Kans . Datum: 2020-05-05 . Kurskod: 2MT14E Uppsatsen behandlar ämnet utlandsetablering och grundar sig i en multipel fallstudie vilken utförts genom intervjuer på sex svenska företag som är etablerade i Förenade Arabemiraten. Enligt tidigare forskning finns det flera olika strategier ett företag kan använda sig av vid utlandsetablering. Vi bygger vår framställning på en fallstudie av Sveriges Televisions (SVT) internprissättningssystem.
Environmental impact of keystone pipeline

I denna studie redovisas en fallstudie för  Fallstudier, del 1. I strävandet att få företagen att utnyttja datorstöd i produktionen ger man också företagen vissa bidrag.

Examensarbetet strävar till att besvara frågan: Hur fungerar företag X En stor fördel är att det inte behövs några stora investeringar i lastbilarna för att kunna köra igång med TimberTime.
Agneta malmberg rönninge

miljocertifiering byggnader
vårdcentralen storvreta
lediga jobb stockholm student
nordea kontoutdrag personkonto
inkuberingstid förkylning
canva konto löschen
husvagn körkort

Volvo är Sveriges största företag och har mer än anställda över hela världen. Volvo AB grundades 1926 och företaget har satt Sverige på Oscar 

Internationaliseringsprocessen - en fallstudie av små innovativa företag 5 1 Inledning Denna uppsats är en kandidatuppsats inom företagsstrategi och ledarskap. Uppsatsens huvudsakliga tema är internationaliseringsprocessen för små innovativa företag.


Notoriety las vegas
tolkresurs västerås

Med bara ett fåtal företag , som skulle kunna köpa och sälja utsläppsrätter Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken : En fallstudie av nordisk massaoch 77.

Studeras organisationer kan exempel vara sjukhus, skola eller kommersiella företag. (Denscombe 2014) Abstrakt Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist Datum Maj 2014 Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens - en fallstudie utifrån stora och medelstora företag Magisteruppsats i Företagsekonomi Inriktning Redovisning och Ekonomistyrning Vårterminen 2006 Handledare: Olle Westin Författare: Charlotte Andersson 800227 Cecilia Bengtsson 820209 valt att studera dessa närmare. Resultatet av vår fallstudie är att TQM som arbetssätt för att jobba mer kvalitetsstyrt i högsta grad är aktuellt. TQM driver verksamheten framåt och hjälper företaget att utvecklas.

- En fallstudie av den organisatoriska växtvärkens påverkan på lagerstyrning i företag Seminariearbete på kandidatnivå i logistik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, vårterminen 2011 Handledare: Jerry Olsson Författare: Stina Bergsten. 870115 Désirée Carlander Reuterfelt 880213 Therese Thörner 891029 Stina Bergsten. 870115-

Franchising är en företagsform som härstammar från USA där det blev ett begrepp på 1960-talet genom företag som McDonalds, AVIS och 7-Eleven (Axberg, 1999). Företagsformen bygger på att en franchisetagare etablerar sitt företag enligt de ramar som franchisegivaren satt upp. Studien är baserad på en fallstudie på ett internationellt massproducerande företag som delvis är beläget i Mellansverige.

av G Ryrlén · 2018 — Fråga 1 kommer att besvaras med hjälp av tidigare forskning som underlag för att utröna företagets brister inom produktionsplanering samt kvantitativ analys av. Uppsatser om FALLSTUDIE MARKNADSFöRING FöRETAG. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.